# Thumbnail Publisher Name Note
1 Liwaco: Family Sport - Le Frisbee , Liwaco Family Sport - Le Frisbee
2 Masudaya: Kung Fu , Masudaya Kung Fu
3 Play & Time: Shogun , Play & Time Shogun